Tag: Thùng carton đựng ớt

Thùng carton đựng ớt xuất khẩu

Thùng carton đựng ớt xuất khẩu

Thùng carton đựng ớt xuất khẩu phải có độ cứng, bền và nhất là độ chống thấm phải đúng chuẩn. Vì trái ớt dễ bị dập, chín thối nếu bao bì không tốt sẽ gây ảnh hưởng lan truyền đến